Категории

VRF системи

VRF системи

Съвременните тенденции на строителния пазар са насочени към максимално намаляване на разходите без намаляване на комфорта. Във връзка с това една от първостепенните задачи е повишаване на енергийната ефективност на сградите.
За постигане на необходимите показатели инженерите разработват начини за икономия на енергийни ресурси, увеличаване на възвращаемостта от всеки изразходван киловат електричество. На пазара се появяват нови топлоизолационни материали, внедряват се технологии за използване на алтернативни източници на енергия.
Производителите на климатично оборудване внимателно следят актуалните тенденции и предлагат техника, съответстваща на съвременните високи изисквания за икономия на енергия. Така например, мулти-зоналните системи за климатизация са способни да отдават до 5,0 кВт топлина на всеки изразходен киловат електроенергия.
Благодарение на високите показатели на енерго съхранение, а също така и редица други преимущества, системите от този тип все по-често се монтират на съвременните обекти от търговско и жилищно строителство за контрол на температурния режим.VRF-системите или системите с променлив дебит на хладилния агент (Variable Refrigerant Flow, англ.) са истински Rolls-Royce сред системите на климатизация на въздуха, и по технологически характеристики, и по своите възможности. VRF-системите обезпечават комфортни условия в няколко помещения, заради което понякога биват наричани мулти-зонални.

Добрата VRF-система трябва да съответства на 4 ключови изисквания:

  • В тази система винаги има само един хладилен агент. В това е главната разлика на VRF-системите от чилър системите, където освен контура с циркулация на хладилен агент има и хидравличен контур;
  • VRF-системата има компресори от инверторен тип. Инверторът е електронно устройство, позволяващо плавно регулиране на мощността на компресора. При включването на инверторния компресор той започва веднага да работи на максимална мощност, за да обезпечи по-бързо зададената температура. След достигането той не се изключва, както обикновеният климатик, а плавно намалява мощността си;
  • Към едно външно тяло във VRF-системата се включват няколко вътрешни тела, разположени в различни помещения (зони);
  • Количеството на вътрешните тела може да нараства, в зависимост от потребностите на клиента.Типичната VRF-система се състои от: едно мощно външно тяло (имащо един или няколко компресора), няколко вътрешни тела, тръбопровод, по който циркулира хладилният агент, съединяващ външното тяло с вътрешните, електрически кабели и системи за управление.

Системата за управление, на свой ред, има сложна структура и обединява различни устройства за управление, свързани чрез кабели или с помощта на безжични технологии. Като правило, VRF-системата е снабдена с централен контролер и устройства за управление на отделните вътрешни тела.

Как работи VRF-системата?

Всеки производител на VRF-системи прави за своята продукция собствена оригинална система за управление. 
Принципът на работа на системите за управление на VRF-системите е много прост – тя обработва сигналите, които задава ползвателят (например, нужната температура в помещението) и сигналите, постъпващи отвън (например, температурата навън). След това системата за управление автоматично избира режим на работа в съответствие със зададените параметри и с оптималното потребление на енергия.
Ползвателят може да избере различни климатични режими за различните помещения, използвайки панела за управление или дистанционните на отделните вътрешни тела. При това мощността на компресора/компресорите на външното тяло зависи от това, колко вътрешни тела са включени и се регулират автоматично от системата за управление.