Категории

Без отопление

Без отопление

Въздушните завеси без отопление са предназначени за защита на отворите на хладилни камери и хранилища, климатизирани помещения в топлото време, а също така за разделяне на пространства с голям обем на зони с различни температурни режими: например, предназначено за купувачите отделение на търговската зона с охладени и замразени продукти от зоната за търговия с продукти с нормална температура. 
Това оборудване предотвратява възникването на студени течения, намалява топлинните загуби при отворени врати, а също така поддържа комфортни условия в зоната на входа. 
Обикновено се използва за предотвратяване на изтичането на въздух през откритите отвори на хладилните камери и климатизирани помещения. Благодарение на компактността на конструкцията и фронталния вход на въздуха завесите могат да се поставят на места с ограничено разстояние между тавана и горния ръб на вратата. 

Въздушни завеси без отопление за студени помещения 

През зимата е важно да задържим топлината в помещението, препятствайки проникването на студен въздух отвън. Но има ситуации, когато, напротив, е необходимо запазването на ниска температура. В този случай се използват завеси за студени помещения. Принципът на тяхната работа е същият, както и на другите видове завеси. Въздушната завеса се поставя в прозоречния отвор или в отвора на вратата, генерира мощен поток въздух, който става преграда между въздушните маси с различна температура. Разликата между въздушните завеси за студени помещения и другите модели такова оборудване е в това, че те не са предназначени за затопляне. Основните ситуации, в които е ефективно използването на такива завеси са:

  • Хладилни камери на предприятия и складове. Магазини. Въздушните завеси за хладилници и камери се слагат до входа в хладилни камери, където обикновено са изложени млечни продукти. При това не е задължителен монтаж на врата, за да се съхрани температурата в помещението;
  • Кафета, ресторанти, кино, офиси. Употребата им за студени помещения препятства проникването на горещ въздух от улицата в помещението;
  • Вкъщи и на вилата извън града. 

Допълнителни възможности на въздушните завеси без отопление 

Безусловно, главната тяхна функция е поддържане на дадена темпeратура в помещението. но те имат и допълнителни възможности. Мощният въздушен поток, генериран от въздушната завеса, защитава помещението и от прах, смог, газ и малки насекоми. Използването на въздушни завеси без отопление е препоръчително и в помещения, където се намират хора, страдащи от алергия към полен, пух от тополи. „Въздушното жалузи" препятства проникването на тези най-популярни алергени. 

Въздушните завеси без отопление спестяват електрическа енергия 

При използването на този тип завеси без отопление значително се намаляват разходите за климатизация. Това е свързано с факта, че преразходът на енергия произтича поради проникването на по-топли въздушни маси за сметка на което се повишава средната температура. И климатиците отново започват да охлаждат въздуха. Въздушните завеси без отопление решават този проблем. 

Видове: 

Ние предлагаме на своите клиенти две разновидности за избор на това оборудване – вертикални и хоризонтални завеси. Изборът на всеки от вариантите се определя само от предпочитанията на клиента и архитектурните особености на помещението. Принципът на действие на хоризонталните и вертикалните завеси е идентичен. Разликата е единствено в посоката на въздушния поток – хоризонталните го насочват вертикално, а вертикалните – хоризонтално.